top of page

מכון חרוב יוצא בקול קורא למחזור ה-10 של מלגות פוסט-דוקטורט

מכון חרוב יוצא בקול קורא למחזור ה-10 של מלגות פוסט-דוקטורט. המלגות מיועדות למי שיבחר להתמקד בילדים ובני נוער בסיכון - הן בהיבט של התעללות פיזית, נפשית ומינית והן בהיבט של הזנחה.ההתמחות יכולה לנבוע ממגוון תחומי הדעת.בנוסף, תוענק השנה מלגה שמטרתה לתמוך בהשתלמות ובמחקר בתחום הזנות, הסחר במין והתשלום על מין, כפי שבאים לידי ביטוי באוכלוסיות שונות ובזירות שונות. שימו לב, ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 24/12/2020


Comments


bottom of page