קול קורא


הרשות לשיקום האסיר (רש"א), באמצעות מכון שא"מ לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה, מזמינה חוקרים להגיש הצעה לביצוע מחקר הערכה בנושא טיפול ושיקום אסירים משוחררים אשר נשפטו בגין ביצוע עבירות מין

קרא עוד

הרשות לשיקום האסיר )רש"א(, באמצעות מכון שא"מ לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה, מזמינה חוקרים להגיש הצעה לביצוע מחקר הערכה בנושא טיפול קבוצתי בקרב אסירים משוחררים

קרא עוד

אנחנו שמחים להזמינכם להגיש מועמדות לתוכנית הכשרת מטפלים במרפאת המרכז הישראלי להתמכרויות. התוכנית מיועדת למטפלים - עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים, מטפלים ומתמחים בטיפול משפחתי, בעלי 3 שנות ניסיון טיפולי לפחות.

קרא עוד

קרנות הביטוח הלאומי הינן קרנות לאומיות המובילות השקעות חברתיות בישראל. הקרנות פועלות לצמצום פערים חברתיים וקידום איכות החיים של אוכלוסיות בסיכון. זאת באמצעות מימון, פיתוח, הקמת תשתיות,מיזמים ותכניות, חדשניות ואפקטיביות, בשותפות עם משרדי ממשלה, רשויות, קרנות, ארגונים ויזמים חברתיים. תקציר - הקרן למפעלים מיוחדים מזמינה ארגונים להגיש בקשות לפיתוח מענים, התערבויות ומודלים ניסיוניים וחדשניים בתחומים :קידום ביטחון סוציאלי וכלכלי של אוכלוסיות בסיכון, מניעה וצמצום הדרה חברתית ומניעה, טיפול ושיקום בתחום התמכרויות .

קרא עוד

הנחיות לבניית ועיצוב פוסטר מחקרי לכנס האגודה השנתי

קרא עוד