top of page
asian-male-doctor-talking-clinic-room-handing-prescription-patient.jpg

בחינת הרישוי

למידע על בחינת הרישוי הממשלתית בקרימינולוגיה באתר משרד הבריאות – לחצו כאן.

המעוניינים בפרטים נוספים ומידע אודות מבחן הרישוי הממשלתי, מוזמנים ליצור קשר ולפנות למייל האגודה: clinical.criminologists@gmail.com

bottom of page