top of page

ק״ק לכתיבת חוות דעת פסיכיאטריות

למוסד רפואי גדול באיזור הדרום דרוש/ה ק"ק לכתיבת חוות דעת פסיכיאטריות (יחד עם פסיכיאטר).

מדובר בשעות אחר הצהריים.

לפרטים נוספים במידה והעניין רלוונטי, יש לפנות ל:

גב' רוני בנצור

050-6265265

bottom of page