top of page

קרימינולוג קליני להחלפת מקום במרפאה לטיפול בנפגעי סמים ותחלואה כפולה

דרוש/ה קרימינולוג קליני להחלפת מקום של עובדת שנמצאת בחל"ת, ל3/4 משרה בשעות הבוקר. מרפאה לטיפול בנפגעי סמים ותחלואה כפולה. המרפאה שייכת למרכז קהילתי לבריאות הנפש- משרד הבריאות, המרפאה ממוקמת בתל אביב. יש לשלוח קורות חיים למרים ברקוביץ. המייל: miriam.barlev@mky.health.gov.il


bottom of page