top of page

קול קורא להגשת פוסטרים מחקריים לכנס האגודה השנתי 2023


שלום רב


האגודה לקרימינולוגים קליניים בישראל, מתכבדת להודיע על פתיחת הגשת הצעות לפוסטרים מחקריים לכנס השנתי שיתקיים ב-3 במאי 2023 בשיתוף החוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון, המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן והחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון. ניתן להגיש הצעות בנושאים שונים.

הצעה לפוסטר תכלול כותרת ותקציר (עד 200 מילים), מילות מפתח, שם החוקר/ת ושיוך מוסדי. הצעות לפוסטרים יתייחסו לעבודה בתהליך, לעבודה המציעה ממצאים ראשוניים או לעבודת מחקר שהסתיימה.

הצעות את הפוסטרים יש לשלוח לחבר הועד המנהל של האגודה, תומר פורן tomerporan@gmail.com.

מועד אחרון להגשת הצעות 11.4.23. גם השנה נמשיך במסורת ונקיים תחרות פוסטרים לזכרה של גב' עו"ד דינה להמן ז"ל. לפוסטר הזוכה יוענק פרס כספי. מצ״ב קובץ הנחיות להגשת הפוסטר לשאלות ובירורים אנא פנו לתומר tomerporan@gmail.com


__הנחיות לכתיבת פוסטר מדעי כנס אגודה 2023
.docx
Download DOCX • 73KB


Comments


bottom of page