top of page

מנהלות/מנהלים במערך הטיפול בהתמכרויות בקופות החולים

שלום חברות/ים,


קופות החולים קיבלו את האחריות לטיפול בהתמכרויות כולל תחלואה כפולה.

הן מתחילות לגייס כוח אדם לתפקידי רכזים/מנהלים אזוריים .

הקופות מאוד מעוניינות לקלוט אנשי מקצוע ק"ק!!


זאת הזדמנות לאנשי מקצוע ותיקים וכן צעירים, העוסקים בטיפול - להשתלב במסגרת קופות החולים.

מדובר בפריצת דרך משמעותית לכולנו!


לפרטים נוספים אנא פנו אל : רוני בנצור 050-6265265

Kommentare


bottom of page