top of page

לִילָה LEELAH – (משחק כשלעצמו): מודל בלתי מכוון לטיפול בדרמה

בלום-יזדי, ד. (2014). לילה (Leelah) – משחק כשלעצמו : מודל בלתי מכוון לטיפול בדרמה. בתוך ר. ברגר (עורך) היצירה – לב הטיפול, (עמ' 67-95). קרית ביאליק: הוצאת "אח".

"מקום להיות": סטודיו לטיפול וביטוי בדרמה ובאמנויות - https://www.place-to-be.com.pt/

לחץ קישור לקריאת המאמר - לִילַה - משחק כשלעצמו.pdf


"לִילַה (Leelah) – "משחק כשלעצמו" הוא מודל יישומי לטיפול בדרמה הנגזר מתוך מטה-תיאוריה בשם פרדיגמת המשחק. פרדיגמה זו היא ניסיון להציע מסגרת התייחסות שבה המשחקיות היא הפעולה הראשית המתרחשת בטיפול באופן בלתי אמצעי, בלתי מכוון וחסר אינטרפרטציה מגמתית. לִילַה (Leelah) הוא מונח בסנסקריט התופס את הקיום עצמו כמשחק אלוהי. מודל זה מתבסס על עבודה בתוך סיפור מסגרת ונבנה בהשראת המשחק "מבוכים ודרקונים". הסיפור יוצר מרחב עבודה המתרחש כולו בהוויה משחקית.


התהליך מתחולל בעזרת משחקי תפקיד ומשחק חופשי, מעמדת הנחיה מצטרפת המתערבת באופן מינימלי, תוך הדגשת הערך המרפא והאוטונומי של המשחק. במשחק אין קהל או דמות חיצונית מתבוננת.

bottom of page