top of page

לביצוע אינטייק לגבי מצב רגשי ומיפוי דרושים מטפלים מתנדבים למלונות מפונים בנתניה

לצורך ביצוע אינטייק לגבי מצב רגשי ומיפוי צרכים דרושים מטפלים מתנדבים למלונות מפונים/ מתפנים בנתניה. המעוניינים להתנדב ולתרום נא לפנות למרסלו סקלדניק (ק. התנהגות אוכלוסיה נתניה) 050-2033330

Comments


bottom of page