top of page

ייעוץ סוציאלי-קרימינולוגי בסניגוריה הציבורית

פורסם מכרז למתן שירותי ייעוץ סוציאלי-קרימינולוגי בסניגוריה הציבורית *בימים אלה, נפתח מכרז למתן שירותי ייעוץ סוציאלי-קרימינולוגי בכל מחוזות הסניגוריה הציבורית. אנשי ונשות טיפול מתחום העבודה הסוציאלית, הקרימינולוגיה או הפסיכולוגיה, העומדים בתנאי המכרז, מוזמנים להגיש את מועמדותם. בשנים האחרונות פועל בסניגוריה הציבורית מערך הייעוץ השיקומי, כגורם תומך בייעוץ ובסיוע לעבודת הסניגורים הציבוריים. זאת, בין היתר, נוכח קשיים בהם נתקלים הסניגורים בהתמודדות עם הפרופיל החברתי והאישיותי המורכב של חלק מלקוחות הסניגוריה, אשר כולל מצוקה כלכלית, עזובה פיזית ורגשית, מוגבלויות שכליות ונפשיות, חובות, קשיים במיצוי זכויות והיעדר גישה לגורמי הטיפול הקיימים במדינה. מטרת השירות המבוקש היא לסייע ולייעץ לסניגור לאתר את צרכיו של הלקוח במטרה לתת מענה הוליסטי ומותאם בכל שלבי ההליך הפלילי: הליכי מעצר, ניהול התיק הפלילי, ערעורים, הליכים בפני ועדות פסיכיאטריות, הליכים בפני ועדות שחרורים ובהליכים לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. בנוסף לכך, הייעוץ המבוקש במכרז זה נועד לסייע לסניגור להפנות את הלקוח לגורמי אבחון וטיפול רלוונטיים.לפרטים ולמסמכי המכרז >>> https://bit.ly/3w5F9i2 שימו לב - המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 17/06/2021 עד השעה 12:00.


Commenti


bottom of page