top of page

דרושים מטפלים דוברי ערבית לטיפול בכפרים הבדואים בדרום שנפגעו במתקפה

ישנה בקשה למטפלים דוברי ערבית אשר יוכלו להגיע לכפרים הבדואים בדרום שנפגעו במתקפה ויש שם מצוקה נפשית גדולה.

מטפלים דוברי ערבית מתבקשים לפנות לאשת הקשר שם - סיביל 0542277001

Comments


bottom of page