top of page

היחידה לטיפול יום "רבדים"

היחידה לטיפול יום ״רבדים״ בלוד, קולטים פסיכולוגים ופסיכולוגיות קליניים וקרימינולוגים קליניים.

מדובר בעבודה מאתגרת לצד התפתחות מקצועית ואישית משמעותית, עם יכולת להשפיע, ליזום, מחקר ולממש תפיסת עולם מקצועית.

התפקיד כולל פסיכותרפיה אינטנסיבית (בתדירות של פעמיים בשבוע), קבוצות קליניות וכן הדרכות מקצועיות פרטניות וקבוצתיות.

הטיפול ביחידה מתקיים במלייה טיפולי הכולל פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים והבעה ויצירה.

ניתן לשלוח קורות חיים במייל

milana.binyamin@moh.health.gov.il

או בטלפון 0528466779

bottom of page