הקרימינולוגיה הקלינית מוכרת על-ידי משרד הבריאות כאחד ממקצועות הבריאות. לאחרונה התקבל בכנסת תיקון לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות אשר כולל את הקרימינולוגיה הקלינית במסגרת המקצועות המוכרים בחוק כמקצוע בריאות. הקרימינולוגיה הקלינית מבססת בשנים האחרונות, באמצעות האגודה לקרימינולוגים קליניים בישראל, את מעמדה כמקצוע טיפולי לצד הפסיכולוגיה הקלינית והעבודה הסוציאלית הקלינית. תחומי טיפול ייחודיים של מקצוע הקרימינולוגיה הקליניתמצגת על המקצוע (להמשך קריאה - יש ללחוץ על ההדגשות)

קרימינולוגים קליניים עובדים כיום בבתי חולים פסיכיאטריים במחלקות משפטיות ואחרות, במחלקות המב"ן בכלא, במרפאות בריאות הנפש, במסגרות שיקומיות של פגועי נפש, במסגרות של טיפול במכורים, במסגרות המטפלות בנוער בסיכון (כגון בעמותת על"ם), במסגרות המטפלות בפוגעים ונפגעים מינית (מבוגרים ונוער) במועצות מקומיות, ברש"א, כקציני אבחון ומיון בשב"ס, במסגרות המשרד לביטחון פנים ובמגוון מקומות עבודה נוספים.

תוכניות הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה קלינית מהוות הכשרה אקדמית לקראת התמחות כקרימינולוג קליני והשתלבות מקצועית בתחומי בריאות הנפש, הרווחה, האכיפה והענישה (אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת אריאל, המכללה האקדמית אשקלון). התכניות מיועדת להעניק תשתית של ידע בסיסי בתחומי האבחון והבדיקה הקלינית, פסיכופתולוגיה, גישות מרכזיות בפסיכותרפיה, סוגיות קרימינולוגיות ופורנסיות, מתודולוגיה ונושאים ייחודיים, תוך מיזוג בין גישות רפואיות פסיכיאטריות, גישות פסיכולוגיות וגישות רלבנטיות אחרות. זאת על בסיס תכנית לימודים לתואר ראשון בקרימינולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך מיוחד ומדעי ההתנהגות. בנוסף קיימות מספר תוכניות תעודה בתחום הפרופילאות, טיפול בעברייני מין, תוכנית 12 הצעדים ולימודי פסיכותרפיה ממוקדת.