קול קורא


במרץ 2017 הגיש משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים תכנית פעולה אופרטיבית למימוש המלצות הוועדה הבין משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה. צוות הפיתוח הורכב מתתי וועדות שכללו את נציגי משרדי ממשל ה ונציגי השלטון המקומי אשר קבעו המלצות ופיתחו את התוכנית הלאומית הבין-משרדית למניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה. בין תתי וועדות אלו פעלה וועדה שעסקה בגברים פוגעים ונפגעים והמליצה בין שאר ההמלצות, על פיתוח המענים הקיימים עבור גברים פוגעים ונפגעים באלמ"ב.

קרא עוד

הקריה האקדמית אונו והפורום הישראלי המולטי-דיסציפלינרי למחקר בתחום נפגעי עבירה (מיסודן של הקריה האקדמית אונו והמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן)

קרא עוד

משטרת ישראל, באמצעות אגף התכנון והארגון/מחלקת אסטרטגיה, מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר להגיש הצעות לעריכת מחקרים בנושאים הבאים: שיטור ואכיפת חוק, קרימינולוגיה יישומית ומחקרים מולטי-דיסציפלינריים בנושאי פשיעה ושיטור, אכיפה אפקטיבית של חוקי תנועה, ניהול והכוונת תנועה ומודלים, שיטות ואמצעים לצמצום עבירות תנועה ותאונות דרכים.

קרא עוד

חברות וחברי אגודה יקרים בימים אלה, אנו מתארגנים לקראת קיום הכנס הבינלאומי הראשון בנושא קרימינולוגיה קלינית! הכנס מתוכנן להתקיים בסתיו 2020 או באביב 2021. אנו מגבשים ועדת היגוי לכנס. אלה מביניכם הרואים עצמם מתאימים למינוי כחברים בוועדת ההיגוי של הכנס הבינלאומי, אנא כתבו לנו במייל חוזר. בברכה, הועד המנהל של האגודה לקרימינולוגים קליניים.