קול קורא לועדת היגוי לכנס בינלאומי ראשון בנושא קרימינולוגיה קלינית