קול קורא להגשת מאמרים לפרסום בדוח "אי-שוויון בבריאות וההתמודדות עמו" לשנת 2020 , בנושא תחלואה בקורונה בראי פערים חברתיים