קול קורא התערבויות טיפוליות עבור גברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים זוגיות


מתוך כך מזמינה וועדת הטיפול בגברים את גורמי הטיפול משירותי הרווחה מרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה, שירות המבחן למבוגרים וגורמי רווחה נוספים, משרד הבריאות ובריאות הנפש, שב"ס, רש"א, החברה האזרחית עמותות העוסקות בתחום אנשי אקדמיה ומחקר ואנשי טיפול ממגזרים שונים (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קרימינולוגים וכו') להציג גישות, מודלים, כלים ופרוטוקולים להתערבות עם אוכלוסיית גברים הנוהגים באלימות במערכות יחסים זוגיות, וגברים נפגעים במערכות יחסים זוגיות, לצורך גיבוש עקרונות טיפול וקביעת אמות המידה לטיפול באוכלוסיות אלו.

קישור לקול קורא - קול קורא התערבויות טיפוליות עבור גברים פוגעים ונפגעים במערכות יחסים זוגיות.pdf