רישום לאגודה

חברות באגודה לקרימינולוגים קליניים

סוגי המעמד

  • חבר מן המניין – כולל תואר שני ותיזה
  • חבר שלא מן המניין – כולל תואר שני
  • חבר שלא מן המניין על תנאי – סטודנט

דמי חבר
יגבו אחת לשנה, בתחילת כל שנה אזרחית

  • דמי חבר שנתיים -  200 ש"ח
  • דמי חבר עבור סטודנטים - 150 ש"ח

לתשלום - ראה חידוש תשלום לחברות באגודה (באתר)

תהליך קבלת מועמד חדש

המועמד ימלא טופס מועמדות לאגודה (ראה קישור בתחתית הדף) אשר יישלח ליו"ר ועדת הקבלה. ניתן לשלוח את הטופס ישירות למייל - clinical.criminologists@gmail.com על פי התאמתו תשלח בקשה לתשלום. התשלום יועבר לגזברות. לאחר קבלת התשלום תשלח קבלה, יישלח מכתב המאשר את קבלתו כחבר אגודה וכרטיס חבר

טופס מועמדות לאגודה לקרימינולוגים קליניים - מצטרפים חדשים