2006:     "הערכת מסוכנות לאלימות", שער מנשה

2007:     "זנות וסחר בנשים", אונ' בר אילן

2008:     "סודות בטיפול וטיפול בסודות", אונ' בר אילן

2009:     "אתנו-קרימינולוגיה ואתנו-תרפיה בחברה רב-תרבותית", אונ' בר אילן

2010:     "התמכרויות במאה ה- 21"  בית החולים איכילוב

2011:     "טראומטיזציה משנית", בית החולים איכילוב

2012:     "ק"ק - עבר, הווה, עתיד", מרכז א"י יפה

2013:     "חדר הטיפולים של הקרימינולוגיה הקלינית", מרכז א"י יפה

2014:     "הסובייקט של הפשיעה הסובייקט של החוק, בין מוסר לאתיקה", מרכז א"י יפה

2015:      "קרימינולוגיה קלינית בעידן הרפורמה בבריאות הנפש", המרכז הרפואי תל אביב

2016:      "שפת הרוך ושפת הוירטואל – פוגעים ונפגעים ברשת", המרכז הרפואי תל אביב

2017:     "הערכה טיפול וניהול של התנהגויות תוקפניות, אלימות ומסכנות", המרכז הרפואי תל אביב

2018:     "התנהגויות סיכוניות של ילדים ונוער", המרכז הרפואי תל אביב

2019:    "בין קליניקה למחקר", המרכז הרפואי תל אביב

2020:     יום עיון לזכרה של דינה להמן ז"ל, מקוון