• לילך בן משה געש, מ.ר
  • יהודית אסולין מזרחי, מ.ר 
  • מרב בוקשיצקי, מ.ר