top of page
asian-male-doctor-talking-clinic-room-handing-prescription-patient.jpg

מדריכים מוסמכים

צפון

 • דפנה קומרניצקי, מ.ר 29-115016

 • ראויה שנטי, מ.ר 29-172714 

 • אלי עמר, מ.ר 29-172676

 • אשי גרוס, מ.ר 29-155707

 • איריס לובמן קלימן, מ.ר 29-170085

מרכז

 • פטר סילפן, מ.ר 29-110570

 • רוני בנצור, מ.ר 29-118260

 • יעל אידיסיס, מ.ר 29-108379

 • מרי אזר אדיבי

 • יעל אלמוג, מ.ר 29-144332

 • הילה דרורי, מ.ר 29-132979

 • ענת זמיר קציר, מ.ר 29-157813

 • קרן כ"ץ אלפנץ, מ.ר 29-147278

 • חנה וימנץ

 • אסנת חסון, מ.ר 29-108380

 • ויטלי טבלב, מ.ר 29-107877

 • חוה ינאי, מ.ר 29-108772

 • הדס ירון

 • שרון לסר ישראל, מ.ר 29-135624

 • איתן סלע, מ.ר 29-114898

 • תמי עשת סבג, מ.ר 29-111049

 • אילונה מירקין, מ.ר 29-108743

 • דוד פוטיק, מ.ר 29-119929

 • חגית פוקס, מ.ר 29-108378

 • נתי רונאל, מ.ר 29-114783

 • טלי שימקין, מ.ר 29-115015

 • נטע שפרן, מ.ר 29-107876

 • ענבר דנון-לאוב, מ.ר 29-170083

 • נתי בן דוד, מ.ר 29-144539

ירושלים ודרום

 • לילך בן משה געש, מ.ר 29-111554

 • יהודית אסולין מזרחי, מ.ר 29-131843

 • מרב בוקשיצקי, מ.ר 29-108071

 • אלי הופמן

bottom of page