מצטערים, ההרשמה הסתיימה.

בכנס יוצג לראשונה דוח מקיף בנושא שירותי הרפואה בבתי הכלא והשפעתם על בריאותם של כלואים. ייסקר מערך הרפואה של שב"ס, שירותיו ודרכי פעילותו, מנגנוני הפיקוח והבקרה החלים עליו והשוואת שירותי הרפואה הניתנים לכלואים לאלה במערכת הבריאות הציבורית בישראל. כמו כן נתייחס למגמות בנושא שירותי רפואה לכלואים בבתי כלא במדינות אחרות. הגופים הבאים הוזמנו להתייחס בכנס לנושא הרפואה בבתי הכלא: שרות בתי הסוהר, משרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים, הסניגוריה הציבורית. בין השאר תישא דברים כבוד השופטת דליה דורנר


  • תאריך: 11/20/2019 17:30
  • מקום: אוניברסיטת תל אביב (מפה)
  • מידע נוסף: הפקולטה למשפטים

תיאור

הזמנה לכנס.pdf

יש לאשר הגעה מראש לדוא"ל anat@phr.org.il