מידען האגודה


מידען האגודה - תפקיד בבחינה

תפקיד זה נמצא בימים אלה בהקמה ובחינה עבור חברי האגודה (בלבד). המידען יאגד ויעדכן בין היתר את כל הספרות המקצועית הרלוונטית תחת חלוקה ברורה לנושאים מקצועיים ויספק ערוץ תקשורת ישיר ומסייע לחברי האגודה לשם איתור והעלאת מקורות.


DROPBOX אגודה - מקורות המידע השונים יימצאו באתר ובחלוקה מסודרת לקטגוריות ייעודיות. הכניסה לאתר תתאפשר רק לחברי אגודה משלמים אשר יקבלו הזמנה אישית למייל לצורך כניסה.


כאמור, תפקיד זה נמצא בתקופה הקרובה בבחינה. על כן, כתבו לנו והביעו דעתכם/כן בנושא. תודה

לבירורים, אורן orenm1711@gmail.com