חברי הוועד המנהל


חברי הוועד המנהל
תפקידים וחברי ועדות

בעלי תפקידים וחברי וועד

  • מזכירת האגודה - שני נח

  • גזברית האגודה - תמר שליחוב

  • אתר אגודה - תומר פורן

  • ד"ר אורלי גולובטי

  • ניצן הירש

  • אפרת בוכמן

  • ורד זרקו מעוז

לחברי ועדות האגודה - לחץ כאן