חברי הוועד המנהל


חברי הוועד המנהל
תפקידים וחברי ועדות

בעלי תפקידים וחברי וועד

  • מזכירות אגודה - אנג'ליקה דינזבורג 

  • גזברות אגודה - רפי אסא

  • מדיה אגודה - תומר פורן

לחברי ועדות האגודה - לחץ כאן