חברי הוועד המנהל


חברי הוועד המנהל
תפקידים וחברי ועדות

בעלי תפקידים וחברי וועד

  • מזכירות אגודה - שני נח

  • גזברות אגודה - רפי אסא

  • מדיה אגודה - תומר פורן

  • ניצן הירש

  • אפרת בוכמן

  • ורד זרקו מעוז

לחברי ועדות האגודה - לחץ כאן