חברי וועד מנהל


רוני בנצור

יו"ר האגודה

ד"ר גדי רוזנברג

סגן יו"ר האגודה

הילה דרורי

חברת וועד מנהל

חברי הוועד המנהל

תפקידים וחברי ועדות