פעילות האגודה והועדות


פעילות האגודה והועדות

נשיא מייסד האגודה
פרופסור פטר סילפן

יו"ר האגודה
גב' רוני בנצור
תחומי פעילות: ייצוג האגודה בכנסת, במשרד הבריאות ובמועצה הלאומית לבריאות הנפש, בניית תוכנית ההתמחות ועוד

ועדת האתיקה
פעילות הועדה: הועדה עוסקת בבחינת סוגיות אתיות הקשורות בעבודה של הקרימינולוגים הקליניים

ועדת קבלה
חברי הועדה: יו"ר דר' גדי רוזנברג,דר' אורלי גולובטי
פעילות הועדה: הועדה דנה בקבלה של קרימינולוגים קליניים כחברי אגודה ופועלת לגיוס של חברים חדשים

הועדה המקצועית
חברי הועדה: הילה דרורי
פעילות הועדה: הועדה עוסקת בתכנון וארגון ימי עיון, השתלמויות וכנסים של הקרימינולוגים הקליניים ובסוגיות מקצועיות נוספות

ועדת בחינות
יו"ר הועדה ד"ר יעל אידיסיס. חברה : גב' רוני בנצור

נציגת הועד מול הסתדרות העובדים
אפרת בוכמן

גזברות
תמר שליחוב

מזכירות
שני נח

מידען האגודה (תפקיד בבחינה)
אורן מאירי

ניהול אתר האינטרנט של האגודה
תומר פורן

פעילותם השוטפת של הועדות חיונית לקידום האינטרסים של האגודה. הצטרפות חברים חדשים לפעילות הועדות הינה חשובה. במידה והינך מעוניין לקחת חלק פעיל באחת מהועדות האגודה אנא פנה ל  clinical.criminologists@gmail.com